Audit

Auditul este activitatea de examinare obiectivă a întregii activități economice a unei afaceri sau companii, în scopul de a oferi o evaluare independentă a gestionarii riscurilor, controlul și managementul proceselor.

Auditurile sunt folosite pentru a identifica potențiale probleme înainte ca acestea să apară, îmbunătățind astfel procesul de luare a deciziilor și de reducere a costurilor. De asemenea, ele servesc pentru a furniza informații credibile despre o anumite corporație sau companie potențialilor investitori de afaceri, partenerilor de afaceri, băncilor sau agențiilor guvernamentale.

Prin audituri, este posibil să se atingă obiective de afaceri, cum ar fi verificarea conformității activităților societății auditate cu politicile, programele și managementul, în conformitate cu legea. Auditurile servesc, de asemenea pentru evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare, dispuse și efectuate de către conducere, în scopul creșterii eficienței activității economice a companiei, determinând expuneri sau deficiențe semnificative în timpul proceselor de control. În plus, auditurile servesc pentru evaluarea caracterului adecvat al datelor și / sau gestionarea informațiilor financiare și non-financiare pentru a recunoaște situția economică reală a companiei.

Responsabilitatea auditorilor este de a stabili dacă situațiile financiare anuale, conturile societății și recomandările conducerii cu privire la repartizarea profitului în bilanț, sunt conforme cu legea.

Auditurile ordinare sunt, de asemenea, necesare în cazul corporației care depășește două dintre următoarele variabile în termen de doi ani fiscali consecutivi: bilanțul se ridică la 20 de milioane de franci elvețieni, o cifră de afaceri de 40 de milioane de franci elvețieni și o medie anuală de 250 de posturi cu normă întreagă. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru un audit ordinar, este totuși necesar un audit limitat. Auditul limitat este mai puțin extins și mai puțin detaliat.

Toate firmele de audit care operează în Elveția, trebuie să fie înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Federală a firmelor de audit din Berna.

Echipa noastră de experți autorizați în audituri furnizează servicii de audit, cum ar fi:

  • Audituri limitate, audituri ordinare sau revizii
  • Revizii necesare pentru majorări sau reduceri de capital și înființarea unor noi afaceri
  • Teste pentru modificările de capital în funcție de legislația comercială
  • Teste în funcție de legea de fuziune în restructurare
  • Teste pentru aplicarea legii anti – spălare de bani