Contabilitate

Prin lege, agenții economici au obligația de a organiza și de a gestiona contabilitatea prin intermediul compartimentelor de specialitate sau prin externalizarea proceselor contabile. Contabilitatea servește mai multor scopuri în cadrul unei societăți, inclusiv înregistrarea exhaustivă (în totalitate) a tranzacțiilor cu mediul extern al companiei, de a stabili situația financiară și câștigurile, sau de a furniza informații financiare către părți terțe, în special către acționari. Contabilitatea este, de asemenea, importantă pentru a furniza probe în instanță și în fața autorităților fiscale, pentru a servi în procesul decizional și pentru a furniza date în vederea elaborării statisticilor naționale.

Datele contabile sunt utilizate în diverse departamente ale companiilor și de către diverse categorii de utilizatori, cum ar fi manageri, investitori, acționari, bănci, furnizori, clienți, angajați sau autoritatea fiscală.

Legea prevede o structură minimă pentru bilanț, în contul de profit și pierdere. Atunci când ambele sunt pregătite, este important să se respecte principiile de ordonare ale conturilor: claritate, caracterul complet, prudența, continuitatea etc. Holdingurile care exercită controlul asupra uneia sau mai multor alte companii și, în plus, îndeplinesc două din următoarele criterii: active totale de mai mult de 10 milioane de franci elvețieni, cifra de afaceri mai mare de 20 de milioane de franci elvețieni sau au mai mult de 200 de angajați, sunt obligate să întocmească situații financiare consolidate anuale.

Vă punem la dispozitie servicii de contabilitate pentru diverse tipuri de companii și firme. Serviciile noastre includ toate nivelurile de forme de contabilitate pentru controlul debitorilor, controlul stocurilor, etapa de verificare a bilanțului și multe altele. Ne ocupam de asemenea de toate nevoile de contabilitate ale unei companii, în ceea ce privește contabilitatea financiară și de proprietate, de la înterprinderi individuale la corporații.

Serviciile noastre contabile includ:

  • Management financiar
  • Crearea situațiilor financiare, situațiilor financiare interimare, rapoarte anuale
  • Contabilitate financiară, gestionare valori mobiliare pentru clienți și vânzători, servicii de salarizare
  • TVA, SUVA, AHV și alte conturi
  • Planificare și control financiar