Tratatul privind dubla impozitare între SUA și Elveția

Statele Unite ale Americii și Confederația Elvețiană au semnat o convenție privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.

Convenția și protocolul adițional prevede rate maxime de impozitare aplicabile diferitelor tipuri de venituri pentru persoanele fizice care obțin profituri în ambele țări. De asemenea, oferă protecție împotriva dublei impozitări a venitului și conține anumite prevederi referitoare la schimbul de informații financiare.

Persoane fizice cetățeni americani și companiile interesate să investească în Elveția ar trebui să fie conștiente de prevederile tratatului, pentru evitarea dublei impozitări, deoarece poate oferi diferite avantaje pentru cei care doresc să evite impozitarea excesivă.

Prevederi generale are tratatului privind dubla impozitare

Tratatul semnat de SUA și Elveția se aplică în cea mai mare parte persoanelor care sunt rezidente ale ambelor state și se aplică cu privire la impozitele pe venit impuse într-unul dintre cele două state contractante.

O persoană impozabilă, în conformitate cu tratatul, reprezintă o persoană fizică, o companie, un parteneriat, porpietăți, trusturi sau un grupuri de persoane. Companiile sunt persoane juridice considerate contribuabili ca persoane juridice în temeiul legislației statului în care își au sediul. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care o companie are sediul în SUA, acesta trebuie să plătească impozite pe venit acolo, în timp ce în cazul în care are sediul în Elveția, trebuie să plătească taxe în această țară. Un cetățean este considerat o persoană care are cetățenia sau naționalitatea unuia dintre statele contractante.

Impozite incluse in tratatul de dublă impozitare

In SUA, tratatul se referă la impozitele pe venit federal, impuse de Codul de venituri interne și la anumitor accize. În Elveția, tratatul se referă la impozitele federale, cantonale și comunale pe venit, care includ venitul total, venitul obținut, veniturile din proprietăți și profitul din afaceri.

Dividendele din investiții directe sunt supuse impozitării de către țara sursă, la o rată de 5%. Criteriul de prag pentru investiții directe a fost redus de la 95%  din dreptul de proprietate din capitalul social al unei firme la 10%, în scopul de a facilita investițiile străine. Alte dividende sunt, în general impozabile la o rată de impozitare de 15%. Redevențele deținute de un rezident în oricare dintre statele contractante, sunt, în general impozabile numai în statul respectiv.

Plățile de dobânzi sunt impozabile cu o rată de impozitare de 5% de către țara sursă. Cu toate acestea, dobânzile sunt scutite de impozit în țara în care apare dobânda. Restricții privind impozitarea redevențelor și a veniturilor nu se aplică dacă beneficiarul este rezident al unuia dintre statele contractante, care își desfășoară activitatea în celălalt stat contractant din care provin veniturile și poate fi atribuită unui sediu permanent în statul respectiv. În această situație, venitul este considerat profit de afaceri sau venit care provine din servicii personale independente.

Impozitul reținut la sursă - ratele maxime ale impozitului cu reținere la sursă sunt supuse normelor anti - abuz concepute pentru anumite tipuri de venituri din investiții prevăzute în tratatele fiscale din SUA și în acordurile cu alte țări.

Câștigurile de capital - impozitarea câștigurilor de capital urmează aceleași reguli stabilite de modelul OCDE. Câștigurile de pe urma bunurilor imobiliare sunt impozabile în țara în care se află bunurile, în timp ce câștigurile din vânzarea de bunuri personale sunt impozitate în statul de reședință al vânzătorului. În cazul în care aceste câștiguri sunt atribuite unui sediu permanent din celălalt stat, acestea sunt supuse taxelor datorate în statul respectiv.

Elveția a semnat peste 80 de tratate pentru evitarea dublei impozitări, cu țări din întreaga lume. Prin urmare, este important să se consulte acordurile privind dubla impozitare aflate în vigoare, înainte de a investi în orice tip de afacere în Elveția sau înainte de înființarea unei companii în Elveția.

Add new comment

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Beneficiază de excelență acum! Ia legătura cu experții noștri și bucură-te de servicii corporate de top, de la înființarea de companii, până la audit, contabilitate și optimizare fiscală.

Solicitați un prețReapelare gratuitaEvaluare gratuita