Permise de muncă în Elveția

De la stabilirea Acordurilor bilaterale între Elveția și Uniunea Europeană, cetățenii din UE care locuiesc în Elveția pentru profit – în scop lucrativ, au un drept legal la accesul pe piața elvețiană a muncii, având în vedere că sunt îndeplinite toate condițiile legale necesare. Acordurile se aplică și statelor care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb. Fiecare canton elvețian aprobă cererile de permis de ședere și de muncă pentru non - rezidenți, pe baza prezentării unui contract de muncă semnat cu o companie din Elveția.

Bulgaria și România au aderat de asemenea la UE la 1 ianuarie 2007, ceea ce înseamnă că acordurile bilaterale se aplică acelor țări. În ceea ce privește libera circulație a persoanelor, o perioadă de tranziție a fost stabilită pentru cel târziu anul 2016. Elveția continuă să ofere prioritate angajaților săi interni și se aplică un sistem separat de cote.

Înregistrarea și procesul de solicitare al permisului în Elveția

Cetățenii din statele membre ale UE / AELS, fără România și Bulgaria

Cetățenii UE sau ai statele membre ale AELS, în afară de România și Bulgaria nu mai sunt obligați să se înregistreze la autoritățile elvețiene, în cazul în care lucrează mai puțin de trei luni sau 90 de zile într-un an calendaristic pentru o companie din Elveția. Prestatorii independenți de servicii și persoanele care sunt trimise de către o companie nu trebuie să obțină un permis de muncă pentru servicii transfrontaliere, atât timp cât activitățile lor nu durează mai mult de trei luni sau 90 de zile într-un an calendaristic. Cu toate acestea, este necesară o înregistrare on-line cu autoritățile elvețiene pentru orice activitate de muncă cu o durată mai mare de 8 zile pe an calendaristic.

Activitățile profesionale în domeniul construcțiilor primare și auxiliare, din domeniul hotelier și al restaurantelor, serviciile de curățenie, serviciile de siguranță și supravegere, precum și activitățile în industria erotică trebuie să fie înregistrate online începând cu prima zi de lucru. Această regulă se aplică și pentru călătorii în interes comercial.

Înregistrările online sunt gratuite, iar înregistrările trimise prin fax sau e - mail nu sunt acceptate.

Prestatorii independenți de servicii și persoanele care sunt trimise în Elveția de către diverse companii sunt obligate să obțină un permis de muncă în cazul în care serviciile lor transfrontaliere depășesc durata de trei luni / 90 de zile pe an calendaristic. O cerere pentru o autorizație D1 trebuie să fie prezentată autorității cantonale.

Cetățenii UE și AELS angajați de o companie elvețiană sunt obligați să depună formularele de cerere, în scopul de a obține un permis de muncă, în funcție de contractele lor de muncă. Un formular K1 se depune pentru o cerere de autorizare pe termen scurt - până la 4 luni de ședere neîntreruptă sau 120 de zile sporadice pe an și un formular A1 se depune pentru o cerere de autorizare pe termen scurt - de până la un an, în baza unui contract limitat de muncă. Același formular A1 este depus, de asemenea, pentru o cerere de autorizare pe termen lung - până la 5 ani, pe baza unui contract de muncă nelimitat.

Cei care încep să lucreze pe contr propriu timp de un an trebuie să depună formularul de cerere de autorizare SE1, pentru interprindere individuală sau GmbH, împreună cu un plan de afaceri, dovada mijloacelor financiare și un certificat de înregistrare, în cazul unei GmbH.

Cetățenilor care fac parte din UE - 15 state membre și cetățenilor AELS li se poate elibera un permis de ședere permanentă după 5 ani de ședere neîntreruptă în Elveția. Cetățenilor UE – 8 state membre și cetățenilor din Malta și Cipru, le poate fi eliberat un permis de ședere permanentă după 10 ani de ședere neîntreruptă în Elveția, care trebuie încă reînnoit după 5 ani.

Cetățenii din România și Bulgaria

Prestatorii independenți de servicii și persoanele trimise de către o companie străină trebuie să obțină un permis de muncă, atâta timp cât activitățile lor transfronteliere nu durează mai mult de trei luni / 90 de zile pe an calendaristic. În cazul în care activitățile lor durează mai mult de 8 zile pe an calendaristic, aceștia trebuie să se înregistreze on-line cu autoritățile elvețiene, în mod gratuit.

În cazul în care cetățenii din România și Bulgaria lucrează în următoarele domenii: construcții primare și auxiliare, hoteluri și restaurante, menaj, servicii de pază și supraveghere, industria erotică, trebuie să solicite un permis de muncă înainte de prima zi de lucru. Această regulă se aplică și pentru călătoriile în scop comercial. În scopul de a obține un permis de muncă, aceștia sunt obligați să depună o cerere pentru forumularul K8 / B8 la autoritatea cantonală.

Bulgarii și românii trimiși de către o companie în Elveția trebuie să obțină un permis de ședere și muncă înainte de a începe să lucreze în țară.

Pentru a obține un permis de muncă pentru mai mult de trei luni / 90 de zile pe an calendaristic, cetățenii români și bulgari trebuie să depună o cerere pentru formularul de autorizare D1 la autoritatea cantonală, care stabileșe prioritatea angajaților interni, nivelul de salarizare și condițiile de muncă.

Chiar dacă lucrează pentru mai puțin de trei luni / 90 de zile pe an calendaristic, cetățenii români și bulgari trebuie să obțină un permis de muncă înainte de a începe să lucreze în Elveția. În scopul de a obține un permis de muncă, este necesară depunerea unui formular K8 pentru un permis de muncă pe termen scurt - până la 4 luni de ședere neîntreruptă sau 120 de zile sporadice și un formular B8 pentru un permis de muncă pe termen scurt - până la un an în baza unui contract de muncă limitat. Același formular se depune pentru a obține permisul de muncă pe termen lung și permisul de ședere de până la 5 ani, pe baza unui contract de muncă nelimitat.

Autoritățile cantonale examinează prioritatea angajaților interni, nivelul de salarizare și condițiile de muncă.

Un permis de muncă și de ședere permanentă se eliberează numai după 10 ani de ședere neîntreruptă în Elveția și trebuie reînnoit după 5 ani.

Cetățenii din afara - statele membre ale UE / AELS

Numărul imigranților din state non - membre UE / AELS este limitat printr-un sistem strict de cote.

Pentru acești cetățeni este necesară obținerea unui permis de muncă, iar înregistrarea on-line nu este posibilă. Este necesară trimiterea unui formular K2 de către o companie elvețiană pentru a angaja un specialist din aceste țări, în scopul de a obține un permis de muncă de până la patru luni / 120 de zile lucrătoare pe an calendaristic.

În scopul de a înregistra specialiști non UE / AELS pentru mai mult de patru luni / 120 de zile lucrătoare pe an calendaristic, este necesar un formular de cerere B2, pentru un permis de muncă de până la un an, în baza unui contract limitat de muncă, cu opțiunea  de a fi prelungit pentru încă 364 de zile, o singură dată. Același formular se depune pentru a obține un permis de muncă pe termen lung, de până la 5 ani, pe baza unui contract de muncă nelimitat.

Cetățenii non - UE / AELS care doresc să presteze servicii individuale în câmpul muncii în Elveția, vor primi un permis de ședere și de muncă numai pe baza unor condiții excepționale.

Un permis de ședere permanentă poate fi eliberat după 10 ani de ședere neîntreruptă în Elveția și se reînnoiește după 5 ani.

Add new comment

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Beneficiază de excelență acum! Ia legătura cu experții noștri și bucură-te de servicii corporate de top, de la înființarea de companii, până la audit, contabilitate și optimizare fiscală.

Solicitați un prețReapelare gratuitaEvaluare gratuita