Corporația elvețiană (AG)

Forma juridică pentru o corporație elvețiană este "Aktiengesellschaft" (AG), care este reglementată de Codul elvețian al obligațiilor. Acest tip de companie este cel mai potrivit pentru corporațilei multinaționale, care doresc să-și extindă activitatea pe piața elvețiană.

Responsabilitatea acționarilor unei AG este limitată la suma neplătită a acțiunilor pe care le dețin în cadrul companiei. Cu toate acestea, este de ajuns să aibă doar un singur acționar, în timp ce nu există limitări în ceea ce privește numărul maxim de acționari, astfel încât AG este o structură de afaceri foarte flexibilă.

Chiar și cetățenii străini sunt în măsură să înființeze un AG în Elveția, deoarece nu există restricții în ceea ce privește naționalitatea sau reședința acționarilor companiei. Acționarii unui AG pot fi persoane fizice sau persoane juridice, iar utilizarea acționarilor nominali este permisă.

Cerințe legale pentru înființarea unei corporații elvețiene

Este necesar ca un AG să aibă minim un director. Cu toate acestea, cel puțin unul dintre directorii companiei trebuie să fie un rezident elvețian. Dacă există mai mulți directori, cea mai mare parte a consiliului de administrație ar trebui să fie compusă din rezidenți elvețieni.

Pe lângă această cerință, nu există alte restricții în ceea ce privește naționalitatea sau rezidența directorilor companiei.

Este important de remarcat faptul că, în cazul unei corporații elvețiene, nu există directori corporativi.

O corporație elvețiană ar trebui să aibă o reuniune anuală acționarilor în termen de 6 luni de la încheierea anului fiscal. Adunarea acționarilor poate avea loc în Elveția, dar acționarii au voie să participe și prin procură.

Capitalul social minim necesar pentru un AG este de 100.000 CHF. Cel puțin 20%, dar nu mai puțin de 50.000 de franci elvețieni trebuie să fie plătit în numerar sau în alte bunuri, înainte de procesul de constituire al companiei. În consecință, capitalul social al unui AG ar trebui să fie exprimat în franci elvețieni.

Acțiunile fără valoare nominală nu sunt permise. Sunt permise acțiuni la purtător, dar acestea ar trebui să fie achitate integral.

Taxa pe capital se plătește la emiterea de acțiuni în valoare de peste 250.000 CHF, la o rată de 1%.

Like in the case of other types of Swiss companies, it is required for the AG to have a registered office in Switzerland. Company secretaries are optional, but it is a better way to ensure that day-to-day business activities run smoothly.

Foreign investors are allowed to invest in a Swiss AG, without any restrictions.

Usually, it takes from 10 to 20 days to register a company in Switzerland. Swiss shelf companies are available, however they have higher costs associated with the incorporation process and are somewhat difficult to find.

La fel ca și în cazul altor tipuri de companii elvețiene, este necesar ca o corporație să aibă un sediu social în Elveția. Secretarele de companie sunt opționale, dar este o modalitate mai bună de asigurare a faptului că activitățile de afaceri de zi cu zi se pot derula fără problem.

Investitorilor străini li se permite să investească într-o corporație elvețiană, fără nici o restricție.

De obicei, înființarea unei companii elvețiene durează între 10 și 20 de zile. Există variant utilizării unor companii elvețiene deja înființate, însă au costuri mai mari asociate cu procesul de încorporare și sunt oarecum dificil de găsit.

Confidențialitatea și cerințele procesului de înregistrare

Detaliile cu privire la beneficiarul efectiv sau proprietarii unei corporații nu sunt disponibile în registru public, precum și detaliile privind acționarii societății. Detaliile cu privire la directorii companiei sunt disponibile în registru public, dat fiind că aceste informații sunt introduse în registrul comercial. Alte detalii cu privire la conturile societății nu sunt accesibile publicului.

Compania este obligată să prezinte un raport anual detaliat cu situațiile financiare la Registrul Companiilor. Fiecare companie elvețiană trebuie să depună o declarație de impozit anual și să prezinte conturile sale anuale la Registrul Companiilor. Termenul-limită de depunere a declarațiilor fiscale variază, în funcție de cantonul elvețian în care este înregistrată compania.

Contabilitate și audituri

Compania are obligația de a ține registre contabile. Înregistrările contabile trebuie să fie menținute în CHF și să fie disponibile în Elveția. De asemenea, este necesar să se pregătească situațiile financiare anuale. O companie - mamă nu este obligată să întocmească situații financiare consolidate, în cazul în care timp de doi ani consecutive îndeplinește cel puțin două dintre următoarele cerințe:

  • Bilanțul total include active în valoare de până la 10 milioane CHF;
  • Cifra de afaceri anuală este mai mică de 20 milioane CHF;
  • Numărul mediu anual de angajați este mai mic de 200.

Legea elvețiană prevede ca toate conturile anuale a unei corporații să fie auditate. Cu toate acestea, o scutire de audit este posibilă, în cazul în care sunt îndeplinite cel puțin două dintre următoarele cerințe:

  • Bilanțul total include active în valoare de până la 10 milioane CHF;
  • Cifra de afaceri anuală este mai mică de 20 milioane CHF;
  • Numărul mediu de angajați este mai mică de 50.

Add new comment

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Beneficiază de excelență acum! Ia legătura cu experții noștri și bucură-te de servicii corporate de top, de la înființarea de companii, până la audit, contabilitate și optimizare fiscală.

Solicitați un prețReapelare gratuitaEvaluare gratuita