Avantaje fiscale pentru companii mixte în Elveția

Companiile mixte sunt corporații care își desfășoară majoritatea activităților de afaceri în străinătate, iar orice activitate de afaceri desfășurată în Elveția este considerată de natură secundară.

Atât acționarii elvețieni, cât și cei străini pot avea o influență dominantă asupra unei companii mixte, ceea ce înseamnă că cetățenii străini au dreptul să înființeze companii mixte în Elveția.

Companiile mixte pot avea propriile birouri și personal. Corporațiile, companiile cu răspundere limitată, cooperativele și filialele de companii pot fi toate organizate sub forma unor companii mixte.

Condiții de impozitare

Principala condiție pe care trebuie să o îndeplinească o companie mixtă este că activitatea de afaceri trebuie să fie desfășurată predominant în afara Elveției, adică cel puțin 80% din venituri și cheltuieli trebuie să fie realizate în afara țării. În anumite circumstanțe excepționale, achizițiile pot fi efectuate în Elveția, cât timp plățile sunt efectuate în apropiere.

Impozitarea companiilor mixte

Profitul impozitabil al unei companii mixte este stabilit în conformitate cu calculele divizionare. Se impozitează cu rate de impozit obișnuite următoarele:

  • Venituri din investiții (dobânzi, dividende și câștiguri de capital) din surse domestice;
  • Comisioane din afaceri fiduciare;
  • Venituri din drepturi intangibile în Elveția – până la 20%;
  • Venituri din comerț în Elveția;
  • Venituri din proprietăți imobiliare în Elveția (inclusiv valoarea ipotetică a chiriei unei proprietăți);
  • Venituri protejate de către tratatele de dublă impozitare, în cazul în care tratatul respectiv prevede ca veniturile să fie impozitate în Elveția.

Costurile care intervin în relație cu anumite venituri vor fi alocate, sau dacă acest lucru nu este posibil, o sumă forfetară este scăzută din costurile de management și din impozite.

Veniturile obținute din afara Elveției sunt impozitate printr-un grafic calculat în funcție de numărul de angajați din Elveția ai companiei mixte.

Dacă o companie mixtă are mai puțin de 6 angajați, rata de impozitare este de 10%, pentru 6 – 10 angajați este de 15%, pentru 11 – 30 angajați este de 20%, iar pentru mai mult de 30 de angajați este de 25%. Dacă o companie se află sub control elvețian, de exemplu dacă un rezident elvețian este un acționar cu influență decisivă, rata de impozitare crește cu 10%. Cu toate acestea, rata de impozitare nu poate depăși 25%.

Veniturile obținute din afara Elveției care depășesc suma de 200 de milioane CHF anual, se taxează mereu cu 10%, indiferent de orice alte circumstanțe.

Scutiri de impozite

Veniturile nete din anumite contribuții în conformitate cu legea elvețiană (câștiguri de capital și dividende) obținute după săderea pierderilor în urma acestor contribuții sunt scutite de impozite. Totuși, veniturile nete din contribuții se compensează numai în funcție de veniturile participanților.

Impozitul pe capital

Baza de impozitare pentru impozitul pe capital o reprezintă capitalul propriu al companiei. Impozitul pe capital este egal cu 0,1% din capitalul impozabil, dar nu este mai mic de 250 CHF, multiplicat cu coeficientul cantonal și comunal.

Capitalul propriu constă din capitalul vărsat (capitalul social, capitalul original sau acțiuni), capitalul participativ, rezerve declarate și ascunse create în urma profiturilor impozabile, precum și din câștiguri reținute. În cel mai bun caz, se impozitează capitalul vărsat, împreună cu capitalul participativ.

Fondurile deținute de acționarii companiei se calculează numai la finalul perioadei de impozitare relevante.

Add new comment

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Beneficiază de excelență acum! Ia legătura cu experții noștri și bucură-te de servicii corporate de top, de la înființarea de companii, până la audit, contabilitate și optimizare fiscală.

Solicitați un prețReapelare gratuitaEvaluare gratuita